2015 panguni uthsavam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

panguni brahmOthsavam for perumAL – Mar 24th to April 3rd

 • sEnai mudhaliyAr puRappAdu – the day before the uthsavam starts.

11038639_399981383507843_1833493115496869972_n1

10984295_400444830128165_8794437982454279854_n

10300513_400775133428468_2972262665486799317_n

 • Day 3 – hanumantha vAhanam

10431543_401148936724421_8218496312212482423_n

 • Day 4 – sEsha vAhanam (Morning – vAnamAmalai mutt visit)

13168_401515326687782_8808565628060734476_n

10403184_401986416640673_6832781226820601506_n

 • Day 6 – yAnai (elephant) vAhanam

11084290_402306139942034_1113503511949823947_n

 • Day 7 – indhra vimAnam

11065898_402711483234833_7705716199208293892_n

 • Day 8 – kudhirai (horse) vAhanam

11012755_403131396526175_2539554756524800171_n

 • Day 9 – rathOthsavam in the morning and punnai mara vAhanam in the evening

10487198_403290863176895_8410700210268089106_n 11102741_403476043158377_327601481961272480_n

 • Day 10 – sapthAvaraNam

11130160_403835403122441_4066247469809794498_n11088241_403835446455770_317443324857888358_n

Thanks to srIpAdham thAngis for the pictures

4 thoughts on “2015 panguni uthsavam

 1. Pingback: 2015 Events | AzhwAr thirunagari

 2. Pingback: 2015 – Mar – Week 4 | kOyil – srIvaishNava Portal for Temples, Literature, etc

 3. Pingback: 2015 – Mar – Week 5 | kOyil – srIvaishNava Portal for Temples, Literature, etc

 4. Pingback: 2015 – Apr – Week 1 | kOyil – srIvaishNava Portal for Temples, Literature, etc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *